با استفاده از علاقه ی کودکان به نقاشی و رنگ آمیزی می توان درس ها را آسان کرد.
برای دسترسی به سؤالات بیشتر به وبلاگ گل های زیبای کلاس دوم دبستان بدر

 در قسمت پیوند ها کلیک کنید.را کلیک کن.

+ نوشته شده در  جمعه یکم بهمن 1389ساعت 23:20  توسط اعظم کریمی پور  | 

درس 1و2 spinning prop

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم آبان 1389ساعت 8:34  توسط اعظم کریمی پور  | 


علامت بیشتر و کمتر

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم آبان 1389ساعت 8:16  توسط اعظم کریمی پور  | 

جدول حل کنید

جدول اعداد 2 رقمی

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم مهر 1389ساعت 16:49  توسط اعظم کریمی پور  | 

                                  جدول حل کنید

  میوه و دانه

                 محل زندگی جانوران و گیاهان

  

جدول  شماره ی  یک                         جدول شماره ی دو


علوم درس 1و2

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم مهر 1389ساعت 16:37  توسط اعظم کریمی پور  | 

 

نمونه سوالات ریاضی

دوم    ابتدایی

 

لطفا برای دیدن اندازه ی بزرگ روی سوالاات کلیک کنید.

                               

                                  

 

                                           

 

روی ادامه ی مطلب کلیک کنید.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم بهمن 1388ساعت 11:26  توسط اعظم کریمی پور  | 

                                           

 لطفا برای دیدن سوالات به صورت بزرگتر روی آن ها کلیک کنید.

                    

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم بهمن 1388ساعت 22:9  توسط اعظم کریمی پور  | 

عددهای قبل و بعد را بنویس

روی ادامه ی مطلب کلیک کن.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم دی 1388ساعت 7:18  توسط اعظم کریمی پور  | 

 

من را بنفش کن. ۶  تا یکی و  ۸    تا ده تایی  و  ۲  تاصد تایی دارم .

روی ادامه ی مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم دی 1388ساعت 7:15  توسط اعظم کریمی پور  | 

 

عددهای قبل و بعد را بنویس

نام و نام خانوادگی:

۵۲

 

 

 

 

 

 

 

 

۴۳

 

۶۲

 

 

 

 

 

 

۵۵

 

 

 

۷٨

 

 

 

 

۷۳

 

 

 

 

 

١۰١

 

 

٩٨

 

 

 

 

 

 

 

١۲۳

١۲۲

 

 

 

 

 

 

 

 

١٩٩

١٩٨

 

 

 

 

 

 

۲۶۲

 

 

۲٥٩

 

 

 

 

 

۳۴۴

 

 

 

 

۳۳٩

 

 

 

۴۶٢

 

 

 

 

 

 

۴۵۵

 

۵۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

۴٩۱

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم دی 1388ساعت 0:5  توسط اعظم کریمی پور  | 

در خانه هایی که خالی است عدد های قبل و بعد را بنویس .

در خانه های دیگر فقط یکی از خانه ها جواب صحیح است آن را زرد کم رنگ کن.

مثلا در این خانه ها   ۷ با کدام عدد می شود ۱۰؟  فقط خانه ی که نوشته ۳  رنگ می شود.

۱۰ = ۴ ۳ ۲ + ۷

۷۴ ۹ = ۰ ۸ ۵ - ۹ ۱۹
۸۸ ۸۴ ۳ = ۶ ۵ - ٨
۷۷ ١٧ ١۶ ١۵ = ۶ + ١٠
۳۲ ١٠ = ۳ ۲ ٠ + ۷
۲۱ ۲ = ۴ ۳ - ۶
۱۳ ۱۰ ٠ = ۲ ۱ ٠ - ۳
۴۴ ۵ = ۲ - ۷ ۶ ۵
۱۸ ۱۴ ۱۰ ۲۴ > = < ۴۲
۹۰ ۷۷ > = < ۸۸ ۳۱ > = < ۲۱
۷۹ ۸۵ > < ۵۸ ۶۴ > = < ۵۴
۴۹ ۸ > = < ۱-۹ ۷۸ > = < ۸۷
م و ف ق ب ا ش ی د خ ت ر ل م

 

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم آذر 1388ساعت 8:55  توسط اعظم کریمی پور  | 

 

 

 

١-من چه عددی هستم؟ دو رقم دارم که رقم هایم مانند هم هستند ، یکی از رقم های من ٤

است. -------

٢- اگر کوچک ترین عدد یک رقمی را با من حمع کنی می شوم بزرگترین عدد یک

رقمی .وقتی پیدایم کردی دور من را صورتی بکش.

٩              ٩٩        ˙          ˙١           

 

٣- اگرمن را پشت هر عددی بنویسی اصلا به حساب نمی آیم ولی اگر من را جلوی عدد

بگذاری می توانی من را بخوانی.وقتی پیدایم کردی دور من را سبز بکش.

 

٩              ٩٩        ˙          ˙١   

        

٤-من بعد از بزرگ ترین عدد دو رقمی هستم ، حروفی من را بنویس.      --------------

 

٥-اگر٤تا از من کم کنی باز هم  می شوم ٤ ، بگو من چه عددی هستم؟   ----------------

 

۶-عددی هستم دو رقمی ،٤تا یکی دارم، و ده تایی من بزرگ ترین عدد یک رقمی است زود

باش اسم من را با حروفی و عددی بنویس.

 

٧-اگر من را با هر عددی جمع کنی ٢تا به آن عدد  اضافه می کنم.زود باش بنویس

 

من چندم؟

 

٨-صبا از سرویس جا ماند. مجبور شد پیاده بیاید وقتی او ٥ متر از راه را آمد خسته 

شد و ایستاد  تا کمی استراحت کند ،دوباره ٤متر دیگر آمد تا به مدرسه رسید ، آیا می

 

توانی بگویی خانه ی آن ها تا مدرسه روی هم  چند متر است؟ می توانی روی محور

 

نشان بدهی؟

 

Image Hosting 

 

 

 

٨- خانم آموزگارداشت به مدرسه می آمد، وقتی  ٩ قدم  از خانه اش دور شد برگشت

 

تا ساعتش را بیاورد ولی ٧ قدم که رفت دید ساعتش توی کیفش است ، حالا زود باش

 

بگو چند قدم مانده بود تا  به خانه اش برسد؟ می توانی روی محور نشان بدهی؟

 

 

 

Image Hosting 

 

 

١٠-این قدر ریاضی را خوب یاد گرفته ای که حتّی می توانی  مسئله ای بنویسی که

 

حل آن ١٧=٩+٨ باشد .

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم آذر 1388ساعت 8:25  توسط اعظم کریمی پور  | 

 

نام و نام خانوادگی:                   کلاس دوّم:             درس اول میوه و دانه

مهمترین کار گل تولید میوه است.         درست           غلط

آیاهمه گل ها میوه میدهند؟                 بله                    خیر

  دانه ها درون میوه قرار دارند.             درست           غلط

آیا گل رز میوه تولید میکند؟                بله                    خیر

کشاورزان دانه ها را در چه فصلی می کارند؟      بهار           تابستان

گیاهان به  چه وسیله ای نفس می کشند؟                برگ          ریشه

اگر دانه ی لوبیا را بکاریم چه تولید می کند.          گندم          لوبیا

گیاهان برای رشدفقط به آب احتیاج دارند.         درست           غلط

گیاهان برای رشدفقط به خاک نیاز دارند.         درست           غلط

گیاهان برای رشدفقط به نور خورشید نیاز دارند.         درست         غلط

کدام یک از این میوه ها چند  دانه ای هستند؟   گیلاس         سیب

گیاه در جای------------ بهتر رشد می کند؟       خیلی گرم      خیلی سرد       مناسب        

از کدام گل روغن تهیه می کنند؟      رز            محمدی            آفتاب گردان

از کدام گل، گلاب تهیه می کنند؟      رز            گلاب            آفتاب گردان

خاک برای گیاهان مانند --------- برای انسان است .  لباس         غذا 

میوه های چند دانه را زرد و میوه های تک دانه را سبز کن.

 
زردآلو نارنگی 
پرتقال آلبالو
گلابی  سیب 
هلو گیلاس

                                                          

                                                  

                                       

گیاهان دو لپه را آبی و گیاهان تک لپه را نارنجی کن.

                                                                    

                                                                    

لپه  لوبیا گندم 
برنج   خرما  ذرت
عدس باقلا  نخود
         

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم آذر 1388ساعت 11:15  توسط اعظم کریمی پور  | 

 

 نام و نام خانوادگی----------------------    کلاس دوم      دبستان بدر گروه با هنر           

١-من چه عددی هستم؟ دو رقم دارم که رقم هایم مانند هم هستند ، پنج نا یکی دارم . ----------

٢- عدد بعد از سی و سه هستم حروفی و عددی ام را بنویس.-----------        ---------------

٣-عددی هستم که اصلا یکی ندارم ولی نه تا ده تایی دارم . عددی من را بنویس.

٤-من قبل از بزرگ ترین عدد دو رقمی هستم ، حروفی من را بنویس.

٥-اگر۶تا به من اضافه کنی می شوم یازده ، بگو من چه عددی هستم؟

۶-عددی هستم دو رقمی ،٤تا یکی دارم، و ده تایی من ٢تا از یکی ام بیش تر است ،

اگر من را پیدا کردی ،جدولم را بکش.

٧-اگر من را با هر عددی جمع کنی هیچی به آن عدد  اضافه نمی کنم.زود باش بنویس من چندم؟

٨-من گم شده ام ، فقط یادم می آید که ٢تا از من کم کرده اند و ۶تای دیگر از من باقی مانده است .

من را پیدا می کنی؟

٩-من عدد بعد از۶ هستم چند تا به من اضافه کنی  تا بشوم کوچک ترین دو رقمی؟

١٠-می دانم که  می توانی  مسئله ای بنویسی که حل آن ٣=٤-٧ باشد .

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم آذر 1388ساعت 9:18  توسط اعظم کریمی پور  | 

 

 

 

 

در هر  دسته ، عدد کوچک تر را رنگ کن.

Image Hosting

Image Hosting

Image Hosting

Image Hosting">

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم آذر 1388ساعت 9:0  توسط اعظم کریمی پور  | 

عددهایی را که ننوشته شده بنویس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲۱

 

 

 

 

 

 

 

 ۳۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۴۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۵۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۶۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۷۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۸۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۹۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۱۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲۵۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۳۲۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۴۴۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۴۹۱

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم آذر 1388ساعت 8:57  توسط اعظم کریمی پور  | 

 

 جواب هر سوال را پیدا کن و آن را به رنگ داخل پرانتز رنگ آمیزی کن.

 

١-شنبه روز --------- هفته است.  ( آبی )

٣-به کسی که شعر می گوید-------------می گویند. (زرد  )

٤-به کسی کتاب می نویسد-------------می گویند. (  قرمز)

٥-به کسی که چیزی را می خواند-------------می گویند. ( سبز )

٦-به کسی که ماشین  را می راند-------------می گویند. ( صورتی )

٧-به کسی که چیزی را می گو ید-------------می گویند. (  بنفش)

٨-به کسی که سواد ندارد----------- می گویند. (  نارنجی)

٩-به کسی که هنر دارد----------- می گویند. ( قهوه ای )

١٠-به کسی که ایمان دارد----------- می گویند. ( طوسی )

 Image Hosting

 

 جواب سؤال را پیدا کن و هر طور که خواسته شده رنگ آمیزی کن.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم آبان 1388ساعت 8:58  توسط اعظم کریمی پور  | 

 

 

 هم معنی با شتاب  راقرمز   و      مخالف هنر مند راآبی  کن .       

 هم معنی عزیز را زرد     و        مخالف با سواد   را طوسی کن. 

  هم معنی ولی  را صورتی       و        هم معنی یار را سبز  کن.

     هم معنی  داستان را  قرمز      و       هم معنی مهربان را بنفش کن.

    مخالف خوب تر  را  قرمز   و     مخالف راست گو را نارنجی کن.    

   هم معنی  پاسخ داد را طوسی      و    هم معنی مراقب راآبی کن.

    هم معنی با اهمیّت راصورتی      و      هم معنی شل را قهوه ای کن.

   هم معنی جهان را زرد       و     هم معنی هنگامی که  را بنفش کن.

  هم معنی تازه را بنفش       و      هم معنی آموزگار را قهوه ای کن.

هم معنی تلاش راآبی       و       مخالف خارج  شدن را طوسی کن.

  مخالف با ادب را قهوه ای کن

Image Hosting

Image Hosting

Image Hosting

Image Hosting

Image Hosting

Image Hosting

Image Hosting

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم آبان 1388ساعت 9:16  توسط اعظم کریمی پور  | 

 

۱-هم معنی شاد------------است.

۲-قصّه یعنی -------------است.

 ۳-به کسی که با محبت است --------------می گویند.

 ۴-بزرگ ترین عدد دو رقمی--------------است.

۵-به کسی که سواد دارد -------------- می گویند.

۶-سپاس گزارم یعنی ----------------------.

۷-گیاهی که در بیابان رشد می کند.

۸-جانوری خانه به دوش که هم در آب زندگی می کند هم در خشکی -------------------.

۹-اگر عقربه ی بزرگ و کوچک ساعت هردو روی دوازده باشد یعنی ساعت ------------است.

۱۰-به کسی که دروغ نمی گوید -------------------می گویند.

Image Hosting

  Image Hosting

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم آبان 1388ساعت 9:20  توسط اعظم کریمی پور  | 

عددهایی را که ننوشته شده بنویس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۹

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۴۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۵۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۶۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۷۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۸۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۹۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۹۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۸۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۷۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۶۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۵۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۴۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۳۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۴

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم آبان 1388ساعت 9:21  توسط اعظم کریمی پور  |